Vol. 3 No. 2 (1992)

					View Vol. 3 No. 2 (1992)
Published: 1992-06-01

Original Articles

 • Echocardiographic and Electrocardiographic Abnormalities in Ankylosing Spondylitis

  Abstract views: 20 / PDF downloads: 11
  Yalçın KEPEKÇİ, Can BOĞA, Mustafa DEMİRTAŞ, Osman UÇARER
  149-154
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1033
 • Serum Beta 2 Microglobulin Levels In Ankylosing Spondylitis And Disease Activity [Ankilozan Spondilitis'li Olgularda Serum Beta 2 Mikroglobulin Düzeyleri Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi]

  Abstract views: 17 / PDF downloads: 10
  Yalçın KEPEKÇİ, Can BOĞA, Fikri BAŞLAMIŞLI, Eren ERKEN, Mustafa DEMİRTAŞ
  155-161
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1050
 • Serum Lipid Levels in Bronchial Asthmatic Patients [Bronş Astımlılarda Serum Lipid Düzeyleri]

  Abstract views: 15 / PDF downloads: 10
  Ahmet ÇIĞLI, Yalçın KEPEKÇİ, İdris AKKUŞ, Ayten FİLİZ, Osman Yaşar ÖZ
  162-167
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1051
 • Adenomyosis in 38 Hysterectomy Specimens [38 Histerektomi Materyalinde Adenomiyozis]

  Abstract views: 15 / PDF downloads: 8
  Necip KEPKEP, Coşkun ÖZSARAÇ, Suna ERKILIÇ, Lügen CENGİZ
  168-175
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1053
 • The Correlation Between Amniotic Fluid Index and Non Stress Test in the Patients with Preterm Rupture of Membranes [Erken Membran RÜptÜrÜ Olan Vakalarda Amnion Sıvı İndeksi Ve Non-Stres Test Arasındaki Korelasyon]

  Abstract views: 14 / PDF downloads: 8
  Ender TELLİ, Necip KEPKEP, Gülay KURTAY, Ruşen AYTAÇ, Refaettin YÜCEL
  176-179
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1059
 • Treated With Gestajen in Endometrial Hyperplazi [Endometrial Hyperplazi'de Gestagen Tedavisi]

  Abstract views: 13 / PDF downloads: 8
  Halil SAYGILI, Recep HAS, Alkan YILDIRIM
  180-184
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1067
 • Detection of Hepatitis-B Virus Markers in Health Care Personnel and Healthy Blood Donors [Risk Altındaki Sağlık Personelinde ve Sağlıklı Kan Donörlerinde HBV Belirleyicilerinin Araştırılması]

  Abstract views: 14 / PDF downloads: 8
  Sabri GÜNGÖR
  185-190
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1068
 • Primer Enürezis Noktürnada Desmopressin Kullanılması

  Abstract views: 13 / PDF downloads: 10
  Ziya METE, Doğan ERDEN, İsmail GÖÇMEN, Serhan TUNÇAY, Emin SARAOĞLU, Yavuz ÖNAL
  191-197
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1069
 • The Role Of Yersinia Enterocolitica In Childhood Diarrheas And The Antibiotic Susceptibilities [Çocuk İshallerinde Yersinia Enterocolitica'nın Rolü Ve Antibiotiklere Duyarlılığı]

  Abstract views: 16 / PDF downloads: 8
  Tuncer HAZNEDAROĞLU, Mehmet TANYÜKSEL, Hüseyin GÜN
  198-203
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1094
 • The Effect of The Use Morphine, in Two Different Formulations, on The Postoperative Analgesia in Premedication [Premedikasyonda İki Ayrı Formda Morfin Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisi]

  Abstract views: 11 / PDF downloads: 0
  Nursan TAHTACI, Ünsal ÖNER, Sevgi BAKARİŞ
  204-210
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1130
 • Mesane Patolojilerinin Tanısında Ultrasonografi

  Abstract views: 17 / PDF downloads: 0
  M. Metin BAYRAM, Zafer KOÇ, Zülküf EKŞİ, Ayşen BAYRAM, Hasan URCU, Öcal SIRMATEL, Hamit AVŞAR
  211-219
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1183
 • Ultrasond Examination of the Scrotal Masses [Skrotal Kitlelerin Ultrasonografik İncelenmesi]

  Abstract views: 13 / PDF downloads: 0
  M. Metin BAYRAM, Faruk YAĞCI, Zülküf EKŞİ, Zafer KOÇ, Ahmet ERBAĞCI
  220-229
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1184
 • Behçet Hastalığında Pulmoner ve Vasküler Lezyonlar

  Abstract views: 11 / PDF downloads: 0
  Levent ELBEYLİ, Yiğit AKÇALI, Kutay TAŞDEMİR, Reşat KERVANCIOĞLU
  230-235
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1320
 • Serum Alpha-Fetoprotein Levels in Hepatitis-B Virus Carriers Hepatitis-B Virus Taşıyıcılarında Alfa-Fetoprotein Düzeyleri

  Abstract views: 12 / PDF downloads: 0
  İclal BALCI, Sabri GÜNGÖR
  236-241
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1391
 • PAMUK İPLİĞİ FABRİKASI İŞÇİLERİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

  Abstract views: 12 / PDF downloads: 0
  Erhan Ekinci, Ayten Filiz, Öner Dikensoy
  242-248
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1433
 • MERCİMEK TOZU İNHALASYONUNUN SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Abstract views: 10 / PDF downloads: 0
  Erhan Ekinci, Ayten Filiz, Öner Dikensoy, Didem Bulgur
  249-252
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1437
 • PLEVRA SIVILARINDA -KOLESTEROL TAYİNİNİN TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDAKİ DEĞERİ

  Abstract views: 11 / PDF downloads: 1
  Ayten Filiz, Erhan Ekinci, Ahmet Çığlı, Öner Dikensoy, Didem Bulgur
  253-259
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1440

Case Reports

 • A Trachomatous Xerosis Case [TRAHOMA BAĞLI BİR KSEROZİS OLGUSU]

  Abstract views: 12 / PDF downloads: 1
  Necdet A. Bekir, Meltem Bülbül, Coşkun Özsaraç
  260-265
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1442
 • [CYSTIC DILATATION OF SPINAL NERVE ROOT SHEATS IN THE LUMBO-SACRAL AREA] Lumbo-sakral mesafede spinal sinir kök kılıflarında kistik dilatasyon

  Abstract views: 12 / PDF downloads: 0
  Abdulvahap Gök, Metin Bayram, Öcal Sırmatel
  266-271
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1470
 • An Unusual Combination of Cardiac Abnormalities in Ullrich -Noonan Syndrome [ALIŞILMAMIŞ KALP BULGULARI İLE BİRLİKTE ULLRICH-NOONAN SENDROMU]

  Abstract views: 13 / PDF downloads: 0
  Can Boğa, Yalçın Kepekçi, Ayhan Usal, Mustafa Demirtaş, Çiğdem Bahar
  272-280
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1471
 • A Case of Melanonychia [MELANONYCHIA]

  Abstract views: 15 / PDF downloads: 1
  Ayten Filiz, Erhan Ekinci, Öner Dikensoy, Didem Bulgur, Zülal Erbağcı
  281-283
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1473
 • Symptomatic Nonparasitic Retention Cyst of the Liver [KARACİĞERİN SEMPTOMATİK NONPARAZİTER RETANSİYON KİSTLERİ]

  Abstract views: 13 / PDF downloads: 1
  İbrahim Sanal, Hayri Erkol, Avni Gökalp, Necdet Aybastı, Göktürk Maralcan
  284-290
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1475

Review Articles

 • Adult Respiratory Distress Syndrome [Adult Respiratuar Distres Sendromu]

  Abstract views: 14 / PDF downloads: 9
  Levent ELBEYLİ, Nursan TAHTACI, Erol ERGÜLER, Hayri ERKOL, Reşat KERVANCIOĞLU
  291-299
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1546
 • Routes of Contamination and Risk Groups in Hepatitis B Virus (HBV) Infections-I

  Abstract views: 14 / PDF downloads: 1
  A. Tevfik Cengiz, Mehmet Kıyan, M. Şahin Uğurel, Zeki Özyedek, Çağatay Özdöl
  300-307
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1477
 • Routes of Contamination and Risk Groups in Hepatitis B Virus (HBV) lnfections-II [HEPATİT B VİRUS (HBV) İNFEKSİYONLARINDA BULAŞ YOLLARI VE RİSK GRUPLARI-II]

  Abstract views: 12 / PDF downloads: 1
  A. Tevfik Cengiz, Mehmet Kıyan, M. Şahin Uğurel
  308-313
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther.19920302-1480