Vol. 20 No. 1 (2014)

					View Vol. 20 No. 1 (2014)
Published: 2014-01-01

Editorial

 • Gaziantep Medical Journal: Uluslararası bir dergi

  Abstract views: 59 / PDF downloads: 33
  A. Tuncay Demiryürek
  i-i
  DOI: https://doi.org/10.58600/eurjther769

Review Articles

Original Articles

Case Reports

 • Extensive sacral hidradenitis suppurativa Yaygın sakral hidradenitis suppurativa

  Abstract views: 111 / PDF downloads: 32
  Hüseyin Yılmaz, Akın Çalışır, İlhan Ece, Fahrettin Acar, Mustafa Şahin
  79-82
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-38316
 • Lithiasis in spermatic veins Spermatik venlerde taş

  Abstract views: 59 / PDF downloads: 21
  Güven Yiğit, Fahri Sümer, Celalettin Yüksel, İlker Gündü
  83-84
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2013-154
 • Thyroid hemiagenesis: report of two cases and literature review Tiroid hemiagenezisi olan iki olgu nedeniyle literatürün gözden geçirilmesi

  Abstract views: 55 / PDF downloads: 23
  Fevzi Balkan, Celil Alper Usluoğulları, Sedat Caner
  85-87
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2013-156
 • Double papilla flap and connective tissue graft in the coverage of gingival recessions using microsurgery: case series Kök yüzeyi örtülmesinde çift papil flep ile bağ dokusu greftinin mikrocerrahi ile uygulanması: olgu serisi

  Abstract views: 60 / PDF downloads: 48
  Nejat Nizam, Aliye Akcalı
  88-94
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-39329
 • The value of X-ray graphy in the diagnosis of the rhiozomelic chondrodysplasia punctata: a case report Rizomelik kondrodisplazia punktata tanısında direkt grafinin değeri: bir olgu sunumu

  Abstract views: 39 / PDF downloads: 25
  Sedat Işıkay, Kürşat Bora Carman, Ayşe Aysima Özçelik
  95-97
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2013-158
 • Primary thyroid lymphoma: mucosa associated lymphoid tissue lymphoma case Primer tiroid lenfoması: mukoza ilişkili lenfoid doku lenfoma olgusu

  Abstract views: 74 / PDF downloads: 23
  Ulaş Alabalık, Ayşe Nur Keleş, Gül Türkcü, Mehmet Küçüköner, Yahya Avcı, Hüseyin Büyükbayram
  98-100
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-39089
 • A case with dermatofibrosarcoma protuberans Dermatofibrosarkom protuberans olgusu

  Abstract views: 89 / PDF downloads: 27
  Cenk Akçalı, Suna Erkılıç, Necmettin Kırtak, Neslihan Karslı, Hüseyin Serhat İnalöz
  101-103
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-41366
 • A case of tetanus presenting like acute dystonia Akut distoni gibi başvuran tetanos olgusu

  Abstract views: 68 / PDF downloads: 25
  Handan Akar, Funda Neslihan Furtun, Sırrı Süleyman Kılıç
  104-106
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-35946