Vol. 17 No. 2 (2011)

					View Vol. 17 No. 2 (2011)
Published: 2011-06-01

Original Articles

Case Reports

 • Hereditary angioedema on the occasion of a pediatric case Bir çocuk olgu nedeniyle herediter anjioödem

  Abstract views: 23 / PDF downloads: 14
  Hakan Turan, Mesut Okur, Ersoy Acer, Zehra Gürlevik, Mehmet Emin Yanık
  92-94
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-23
 • Solitary fibrous tumor of pleura that can be diagnosed by exploration: two cases Eksplorasyon ile tanı konulabilen plevranın soliter fibröz tümörü: iki olgu

  Abstract views: 22 / PDF downloads: 14
  Ersin Arslan, Ahmet Feridun Işık, Maruf Şanlı, Bülent Tunçözgür, Levent Elbeyli
  95-97
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-24
 • Endobronchial tuberculosis mimicking lymphoma Lenfomayı taklit eden endobronşial tüberküloz

  Abstract views: 27 / PDF downloads: 12
  Meral Uyar, Ahmet Mete, Ayten Filiz, Deniz Özçalışkan, Kemal Bakır, Öner Dikensoy
  98-99
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-26
 • Increased intracranial pressure associated with neurobrucellosis: a case report Nörobruselloz ile ilişkili intrakranial basınç artışı: bir olgu sunumu

  Abstract views: 29 / PDF downloads: 18
  Sedat Işıkay, Kutluhan Yılmaz, Seydi Okumuş
  100-102
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-28
 • Ultrafast magnetic resonance imaging of omphalopagus conjoined twins Omfalopagus yapışık ikizlerde ultrafast manyetik rezonans görüntüleme

  Abstract views: 22 / PDF downloads: 10
  Ahmet Mete, Fatma Bahar Cebesoy, Metin Bayram, İrfan Kutlar
  103-104
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-29
 • Cutaneous lymphoid hyperplasia: a case report Kutanöz lenfoid hiperplazi: olgu sunumu

  Abstract views: 23 / PDF downloads: 10
  Perihan Öztürk, Yasemin Doğan, Savaş Öztürk, Harun Çıralık, Sezai Şaşmaz
  105-107
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-30
 • A rare case of trichobezoar: Rapunzel’s syndrome Nadir rastlanan bir trikobezoar olgusu: Rapunzel sendromu

  Abstract views: 15 / PDF downloads: 15
  Cüneyt Kırkıl, Abdullah Böyük, Nurullah Bülbüller, Erhan Aygen, Koray Karabulut
  108-110
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-31
 • Familial lichen planus: case report Ailesel liken planus: olgu sunumu

  Abstract views: 32 / PDF downloads: 25
  Hakan Turan, Mesut Okur, Zehra Gürlevik, Ersoy Acer
  111-113
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-2011-32