Vol. 21 No. 3 (2015)

					View Vol. 21 No. 3 (2015)
Published: 2015-09-30

Original Articles

Review Articles

Case Reports

 • The importance of endodontic treatment time in apical resection: Case report Apikal rezeksiyonda endodontik tedavi zamanının önemi: Vaka sunumu

  Abstract views: 63 / PDF downloads: 30
  Saim Yanık, Cihan Yıldırım, Ferhat Ayrancı, Şahin Büyükçıkrıkçı, Mutan Hamdi Aras
  211-214
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-168042
 • Cardia localized inflammatory fibroid polyp: A rare case report Kardia yerleşimli inflamatuar fibroid polip: Nadir bir olgu sunumu

  Abstract views: 79 / PDF downloads: 25
  Perihan Özlem Doğan Ulutaş, Hamide Sayar, Ertan Bülbüloğlu, Esma Gürbüz, Betül Kızıldağ
  215-218
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-172343
 • Epileptic seizure associated with drugs: Report of two cases İlaç ilişkili epileptik nöbet: İki olgu sunumu

  Abstract views: 61 / PDF downloads: 33
  Çetin Kürşad Akpınar, Hakan Doğru, Nilgün Cengiz
  219-220
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-174128
 • Vesicouterina fistula: Youssef’s syndrome Veziko-uterin fistül: Youssef sendromu

  Abstract views: 61 / PDF downloads: 25
  Tufan Çiçek, Enes Duman, Erzat Toprak, Murat Koşan
  221-223
  DOI: https://doi.org/10.5455/GMJ-30-174590

Retraction Notice

 • Retraction Notice

  Abstract views: 154 / PDF downloads: 100
  Andinet Haile Mariam, Yarlagadda Raghavendra, Eshetu Mulisa Bobasa
  224