Globalisation, Health And Society


Abstract views: 60 / PDF downloads: 84

Authors

  • Özkan Yıldız Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.58600/eurjther.2008-14-1-1355-arch

Keywords:

Market economy, Social security, The privatization of health services

Abstract

Neo-liberalism includes every aspect of life to its own functioning conditions. During the last two decades, the gains of a welfare state, (i.e. health service, education and social security services) have been observed suffering from economic crisis. As a matter of fact that health services have subjected to the requirements of market economy, in addition to that government have decreased their budgets which have previously allocated to the health services. The prominent examples which leave health services in the hands of private marketing are the health services have been transferred to the market economy, the trend in private health care, the flexibility in laboring. As a result of these privatization policies, there have been great troubles in supplying health services as well as preventive health services. The present article investigates the probable influence of 'neo-liberal policies' on the health services.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Akkaya Y. "İşsizlik Üzerine", Toplum ve Hekim. 2006;21(2):104-109.

Brendan M. Özelleştirme Kamu Yararına mı?, Türk Harb- İş Sendikası Yayını: Ankara, 1994.

Bourdieu P. "The Essence of Neo-liberalism" Le Monde Diplometique, Aralık, 1998.

Buğra A. Keyder Ç. Sosyal Politika Yazıları. İletişim Yayınları: İstanbul, 2006

Çulhaoğlu M., "Marksizm'in Sosyolojiye Katkıları", Toplum ve Hekim. 2006;21(1):69-72.

Deacon B. "Küreselleşme ve Sosyal Politika: Hakkaniyetli Bir Refaha Tehdit", Sosyal Politika Yazıları İçinde (Der. A. Buğra Ç. Keyder), İletişim Yayınları: İstanbul, 2006;101-158.

Deppe U. H. "Küreselleşme, Avrupa Sağlık Reformları ve Hekimlere Etkileri: Batı Avrupa'dan Bir Bakış Açısı/Görüş", Toplum ve Hekim. 2006;21(2):136-142.

Drucker P. Kapitalist Ötesi Toplum, İnkılap Yayınevi: İstanbul, 1994.

Esping-Anderson G. "Altın Çağ Sonrası? Küresel Bir Ekonomide Refah Devleti Sonrası", Sosyal Politika Yazıları İçinde (Der. A. Buğra & Ç. Keyder), İletişim Yayınları: İstanbul, 2006;53-100.

Gorz A. Yaşadığımız Sefalet, (Çev. Nilgün Tutal), Ayrıntı Yayınları: İstanbul, 2001.

Kazgan G. "Yeni Dünya Düzeni ve Kalkınma", Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Kongreler Dizisi, Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü, 8-9 Mayıs, 2003;1-9.

Koray M. Sosyal Politika, 2. Baskı, İmge Yayınevi: Ankara, 2005.

Munck R. Emeğin Yeni Dünyası. Kitapyayınevi: İstanbul, 2003.

Sallan Gül S. ve Gül H. "Sosyal Güvenlik Reformu: Yeni Sağ Temelli Yeniden Yapılandırma", Hukuk ve Adalet Dergisi, 2006;2(8):9-37.

Sallan Gül S. Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Piyasa, Ankara: Ebabil Yayınları, 2006.

Soyer A. "Sağlık 'Reformu': Piyasa Egemenliğinin Meşrulaştırılması", Sağlıkta Özelleştirme İçinde, (Ed. İlker Bilek ve Ata Soyer), Sorun Yayınları: İstanbul, 1995;185-199.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (2002). Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 2001.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2002 Raporu, http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_ch4.pdf

TÜSİAD. Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri, İstanbul, 2004

Çilingiroğlu N. Danışoğlu G. Tuna Y. ve Çelikoğlu İ. Türkiye'de Sağlık Hizmetleri, Sağlık Sigortasının Temel İlkeleri ve Maliyet Tahmini, Yeşil Kart Uygulaması, Ankara: DPT, Sosyal Planlama Komisyonu, Ankara, 1992.

Downloads

Published

2008-01-01

How to Cite

Yıldız, Özkan. (2008). Globalisation, Health And Society. European Journal of Therapeutics, 14(1), 30–34. https://doi.org/10.58600/eurjther.2008-14-1-1355-arch

Issue

Section

Review Articles