Caring Of A Mental-Impaired Child At Home And Nursing Approach


Abstract views: 105 / PDF downloads: 519

Authors

  • H. Demet Gönener Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  • Yelda Güler Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
  • Birsen Altay Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği
  • Dilay Argun Açıl Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği

DOI:

https://doi.org/10.58600/eurjther.2010-16-2-1287-arch

Keywords:

Mental-impaired child, Caring at home, Nursing care

Abstract

Intelligence is an whole aptitude which results in coordination of a person's lots of mental abilities. The last definition about the mental- impaired children was made by American Association Mental Retardation. According to this definiton, a mental- impaired person can't fulfill his/her mental function entirely and show his/her ability in social, conceptual and practical accordance skills. This disability begins before 18 years old. The World Health Organization expressed that there are 2 or 3% of mental impaired people in a society. The most outstanding feature of a mental- impaired child is that his/ her development is slower than his/her peers. This retardation is seen in all development stages. The etiologic factor of a major of mental impairment isn't known but it is thought that the external factors like infection, trauma and toxins, prenatal, perinatal or postnatal factors, birth problems and genetic factors cause the mental impairment. Mental impairment requires long term medical impairment and caring and caring at home provides children to feel themselves more comfortable, happier and more free. Among the health disciplines, in services of caring at home, the caring role is the duty of nursing profession. Lots of nursing enterprise must be carried out to raise the mental- impaired children's health levels. In addition to help child and his/her parents in daily life activities, nurses must improve the methods about coping with the protection and assimilation of their mental health in depression period.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Yıldırım F, Conk Z. Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip anne/babaların stresle başa çıkma tarzlarına ve depresyon düzeylerine planlı eğitimin etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;9:2- 8.

www.ozida.gov.tr/egitim/cinselegitim.htm

Söhmen T, Türkbay T, Engelli Çocuklar, GATA Basımevi, Ankara, 2003:11-12.

Sarı H, Altıparmak S. Ebe ve hemşirelerin zihinsel engelli çocuklarla ilgili bilgileri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008;7:127-128-132.

http://tdkterim.gov.tr/bts

www.ozida.gov.tr/egitim/egitimseti/zihinsel.htm

www.shcek.gov.tr/ayas/zihin.doc

okulweb.meb.gov.tr/.../ZİHİNSEL%20ENGELLİLİĞİN %20TANIMI.doc

Yıldırım N, Yılmaz İ. Mental retardasyon ve fiziksel uygunluk. Öz-veri Dergisi. 2004;1:86.

Karadağ H. Adana ilindeki eğitilebilir zihinsel engelli çocukların sosyal gelişim özelliklerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adana:T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim AD, 2008:20-25.

Güzel E. Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğine başvuran zeka geriliği tanısı alan hastaların özellikleri. Uzmanlık Tezi, Adana: T.C. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. 2009:3- 7-14-15-16-25.

www.gata.edu.tr/dahilibilimler/cocukruh/mr.htm.

Okan M, Özdemir Ö. Çocuklarda mental retardasyon. Güncel Pediatri Dergisi. 2005;3:62-66.

Akkuş N. Orta düzeyde öğrenme yetersizliği (eğitilebilir) olan çocuklara günümüzde uygulanan ilköğretim eğitim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adana: T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri AD, 2007:24- 25.

www.ctf.edu.tr/anabilimdallari/pdf/377/Zeka_Gerilik leri.pdf

Yaşarsoy E. Duygusal zeka gelişim programının, eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin davranış problemleri üzerindeki etkisinin incelenmesi . Yüksek Lisans Tezi, Adana: T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi AD. 2006:28- 29.

www.bayar.edu.tr/besbd/folders/1999c3s4p01-17.pdf

yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi39/topaloglu.htm

orgm.meb.gov.tr/OzelEgitim/zihinsel.htm

Eripek S. Açıköğretim Kitabı, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1998:44-56.

Çoban M, Esatoğlu A. Evde bakım hizmetlerine genel bir bakış. Tıp Kliniği Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2004;12:109115.

Karahan A, Güven S. Yaşlılıkta evde bakım. J Geriatr. 2002;5:155-159.

Nies MA, McEwen M, Community/ Public Health Nursing Promoting the Health of Populations, 4. Edition, Canada, Saunders-Elsevier Co. 2007;671-693

Erci B. Halk Sağlığı Hemşireliği, Göktuğ Basımevi, Ankara, 2009:54-56.

Subaşı N, Öztek Z. Türkiye'de karşılanamayan bir gereksinim: evde bakım hizmeti. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2006;5:20-21.

Oğlak S. Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası. J Geriatr. 2007;10:100-108.

Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sistem Ofset, Ankara, 2004:82-83.

Gölbaşı Z. Postpartum dönemde erken taburculuk, evde bakım hizmetleri ve hemşirelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003;7:19- 29.

Ançel G, Oflaz F, Albayrak A, Akbayrak N. Hemşirelik bakım planları, Birlik Maatbası, Ankara, 2007:62-63-71- 73-105-107-110-111-118-359.

Birol L. Hemşirelik Süreci, Etki Matbacılık, İzmir, 2005:293-345-360-361-368-369.

Carpenito L. Hemsirelik Tanıları El Kitabı, Erdemir F. (Çvr. Ed.), Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005:27-28-29-105-106-107-126-127-143-183-184-185-186-235- 236-237-239-240-242-243.

server.karaelmas.edu.tr/saglik/ozcoc.htm

Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği,Sistem Ofset, Ankara, 2002:48-49.

Hockenberry M, Wilson D. Wong's essentials of pediatrıc nursing In Bryant R, Impact of cognitive or sensory. Imparit Child Family. 2009(19);610-615.

Gürcan A. Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerde sosyal desteğin önemi. Aile ve Toplum Dergisi. 2009;5:108- 15.

ht tp://www .ozida.gov.tr/ozv eri/ov1/ov 1kiminsorunu.htm

www.ozida.gov.tr/ozveri/ov8/ov8mak5.htm

Potts NK, Mandleco BL. Pediatric Nursing, Cognitive Alterations (2th Ed.). Canada, 2007(33);1117-1120.

okulweb.meb.gov.tr/28/01/814979/ozel.htm

Downloads

Published

2010-05-01

How to Cite

Gönener, H. D., Güler, Y., Altay, B., & Argun Açıl, D. (2010). Caring Of A Mental-Impaired Child At Home And Nursing Approach. European Journal of Therapeutics, 16(2), 57–65. https://doi.org/10.58600/eurjther.2010-16-2-1287-arch

Issue

Section

Review Articles