The Development Of Anxiety Resources Scale Of School Age Children With Enuresis


Abstract views: 70 / PDF downloads: 57

Authors

  • Pınar Göv Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
  • H. Demet Gönener Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

DOI:

https://doi.org/10.58600/eurjther.2010-16-2-1256-arch

Keywords:

Anxiety, Enuresis, Scales, School age population

Abstract

Enürezisi Olan Okul Yaş Dönemindeki Çocuklarda Endişe Kaynakları Ölçeğinin Geliştirilmesi The investigation was planned to develop a scale for define anxiety resources of which school age children with enuresis and to make reliability validity analysis. The study was performed in *GKPS and **GUSRH after taking written and oral informed consent, between the dates March - September 2008. The sample of study was selected by using simple random sampling technique from GKPS and GUSRH. 120 school age children with enuresis and 200 healty children joined the study. As a tool to collect data, the scale of anxiety resources of school age children with enuresis and a question name developed by the researcher conscious were used. To assess the data obtained from the study, SPSS 15.0 program was used for statistical analysis. To assess the investigation data, besides definitive statistical methods (average, standard deviation), Oneway Anova and student t test were used. The questions at the scale developed were classified via factor analysis method. To determine reliability and validity of the scale, Spearmans Correlation Analysis, Cronbach Analysis, Kappa Adaptation Measurement and Factor Analysis were used. In this study, It was determined that 52.5% of participant children with enuresis were men, 76.7% of them had a problem with night wetting (Enurezis Nokturna). 59.2% of the children have had other diseases enuresis together with enuresis. Expression of "To think I could not be a successful student" in the scale was found tobe the most worrying statement. The total internal consistency coefficient Cronbach's a of the scale was found to be .96. Explained variance of the factors in the scale was calculated as 69.17%. Results were evaluated by accepting confidence interval 95%, significance level as p <0.05. Reliability and validity alpha coefficient of the scale was evaluated as 0.96. The variance indicated by the factors which take place in the scale was evaluated 69,17%. The results are at 95% confidence interval and p significance value is<0.05. The findings obtained via investigation revealed that "The Scale of Anxiety Resources of The School Age Children With Enuresis" is valid and confidential. So the scale could be used for such purposes.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt 2. Psiko-sosyal sorunlar (3. baskı). İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri. 2002;1419-1421.

Bodur Ş. Soysal Ş. Enürezis nokturna yalnızca bir tuvalet eğitimi sorunu mu? STED. 2005;14(7):165-168.

Hayta S. Ameliyat Nedeniyle Hastaneye Yatan Adolesanların Ameliyat Olma ve Hastaneye Yatma Durumunda Endişe Kaynakları Ölçeğinin Geliştirilmesi. 2008, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 80 sayfa, Gaziantep.

Ünalan D, Çetinkaya F, Baştürk M. Kentsel kesimde 7-12 yaş grubunda enüresis nokturna prevalansı ve özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2001;2(3):175-182.

Görür S, İnandı T, Turhan E, Helli A, Kiper AN. Hatay'da 6-18 yaş arası çocuklarda enürezis sıklığı ve risk etkenleri. Türk Üroloji Dergisi. 2008;34(1):42-50.

Demirören K, Özel A, Demirören S. Enürezisli çocuklarda üriner sistem anormallikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2006;20(2):133-138.

Mukaddes N. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Nobel Tıp Kitabevleri. 2001. s.160-163.

Dönmez O. Çocuklarda nokturnal enürezis. Güncel P ediatri Dergisi. [Elektronik Dergi]. www.guncelpediatri.com. 2004;2(3)22-8.

www.gata.edu.tr/dahilibilimler/cocukruh/enurezis. Erişim tarihi: 10.11.2008.

Yavuzer H. Çocuk psikolojisi, 6. baskı. İstanbul, Remzi Kitapevi. 1993: s.114-234.

Toros F. Tot Ş. Bozlu M. Okyay Y. Çamdeviren H. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve primer enürezis nokturnalı çocukların annelerindeki psikiyatrik belirtiler ve yetiyitimi. Klinik Psikiyatri. 2003;6:135-140.

Abalı O, Onur M, Gürkan K, Çelik Ö, Tüzün DÜ. İlköğretim çağı çocuklarında görülen enürezis nokturna ve sosyodemografik verilere göre değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi [Elektronik Dergi].www.cgrsder.org/deski.php. 2006;13(2):49-53.

Ekşi A. Ben hasta değilim, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 1999: s.109-119.

Aydın B. Çocuk ve ergen psikolojisi. 2.Baskı. Ankara, Atlas Yayın Dağıtım. 2005: s.148-155.

Gönener HD. Okul Yaş Dönemi Çocuğu Olan Ebeveynlerin Hastalık ve Hastaneye Yatma Durumunda "Ebeveynlerin Endişe Kaynakları Ölçeği"nin Geliştirilmesi ve Çocukların Endişe Kaynakları İle Etkileşimi. Gaziantep Tıp Dergisi. 2009;15(1):31-40.

Beser N. Öz F. Kemoterapi alan lenfomalı hastaların anksiyete depresyon düzeyleri ve yaşam kalitesi. Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2003;7(1):47-58.

Spencer P. Anxiety palliative practices from A-Z for the bedside clinician. Kim Kk, Peg E, eds. Oncology Nursing Society. 2002;23-26.

Turgut MF, Baykul Y. Ölçme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları, 1992.

Er M. Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi [Elektronik dergi]. csh.dergisi.org/archive.php. 2006;49:155-168.

Akbaba M, Kis S, Sütoluk Z, Kis C, Demirhindi H, Özdener O. Bir yatılı bölge okulunda enürezis nokturna prevalansı ve nedenleri. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2008;7(3):213-216.

Akman RY, Çam HK, Şenel F, Erol A. Düzce'de ilkokul çağı çocuklarda enürezis noktürna prevalansı. Türk Üroloji Dergisi. 2001;27(2):179-183.

Yurtçu M, Bilban S, Dinçer Ş, Bakıcı H, Şahin TK, Günel E. Sağlıklı ve enüretik çocuklarda idrar tutabilme yaşlarının araştırılması. TAF Preventive Medicine Bulletin 2006;5(1):41-49.

Özer MR. Enürezisli çocukların etiyolojik yönden değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Dergisi.1995;1:54-57.

Yavuzer H. Eğitim ve Gelişim Özellikleri İle Okul Çağı Çocuğu (10. Baskı). İstanbul, Remzi Kitapevi. 2004;13- 54.

Downloads

Published

2010-05-01

How to Cite

Göv, P., & Gönener, H. D. (2010). The Development Of Anxiety Resources Scale Of School Age Children With Enuresis. European Journal of Therapeutics, 16(2), 22–28. https://doi.org/10.58600/eurjther.2010-16-2-1256-arch

Issue

Section

Clinical Research