Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years


Abstract views: 68 / PDF downloads: 93

Authors

  • Arif Türkmen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
  • Ömer Berberoğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
  • Mehmet Bekerecioğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
  • Mehmet Mutaf Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

DOI:

https://doi.org/10.58600/eurjther.2010-16-2-1249-arch

Keywords:

Skin canser, Basal cell carsinoma, Squamoz cell carsinoma, Malignant melonoma

Abstract

The incidence of skin cancers is increasing throughout the world and ultraviolet exposure is one of the most common aetiological factor. We have analysed retrospectively 510 patients who were admitted to our unit between Oct.1999 to Dec.2009. Aetiological factors of the skin canser, time period from the begining of the lesion to patient's application to our clinic, gender distribution, localization of the lesions, histopathological diagnosis, treatment modalities were investigated. The study revealed that 663 skin canser were excised from 510 patients. We aimed to compare our clinical datas to the literature in this study.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Öztürkcan S, Havlucu YD. Güneş hasarı etki mekanizması. Dermatose. 2005;4(3):116-121.

Bulliard JL, Panizzon RG, Levi F. Epidemiology of epithelial skin cancers. Rev Med Suisse. 2009;22(5):882-888.

Jemal A, Thun MJ, Ries LA, Howe HL, Weir HK, Center MM, Ward E, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, 1975-2005, featuring trends in lung cancer, tobacco use, and tobacco control. J Natl Cancer Inst. 2008;100(23):1672-94.

www.ukdk.org

www.kanser.gov.tr

Kılçıksız SÇ, Kaynak C, Eşki E, Yersal Ö, Ünlü İ, Çallı A ve ark. Çok primerli ve tek primerli kanser olguları: İzmir kanser kayıt merkezi verilerinden hastane tabanlı bir inceleme. Türk Onkoloji Dergisi. 2007;22(2):55-62.

Aktürk A, Yıldız KD, Bilen N, Bayramgürler D, Kıran R, Onyedi M. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine 1996-2003 yılları arasında başvuran deri kanseri olguları. Türkiye Klinikleri J Dermatol. 2006;16:44-49.

Czarnecki D, Sutton T, Czarnecki C, Culjak G. A 10- year prospective study of patients with skin cancer. J Cutan Med Surg. 2002;6(5):427-429.

Süzek H, Karakuş A, Güler Y. 1998-2002 yılları Muğla ili kanser kayıtlarının değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 2004;1-7.

Kösem M, Uğraş S, Özen S, Bayram İ, Ceran F, Oral H, ve ark. Van Gölü Havzasında kanser sıklığı ve dağılımı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;26(1):30- 36.

Aydın Ö, Polat A, Düşmez D, Eğilmez R. Mersin ilinde kanser sıklığı ve dağılımı üzerine bir çalışma. Türk Patoloji Dergisi. 2000;16:48-52.

Yalçın A, Nevruz O, Arpacı F, Günhan Ö, Hadse M, Beyan C. GATA Hastanesi 2001 yılı malignite olgularının incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2003;45(2):196-200.

Downloads

Published

2010-05-01

How to Cite

Türkmen , A., Berberoğlu, Ömer, Bekerecioğlu, M., & Mutaf, M. (2010). Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years. European Journal of Therapeutics, 16(2), 11–15. https://doi.org/10.58600/eurjther.2010-16-2-1249-arch

Issue

Section

Clinical Research