1.
Avcı EE, Altındağ Özlem. Evaluation the Relationship between Body Mass Index and Kinesiology Band Application to Acute Grip Strength on Healthy Men: Sağlıklı Erkeklerde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Eur J Ther [Internet]. 2023 Apr. 2 [cited 2024 Mar. 4];24(1):5-11. Available from: https://eurjther.com/index.php/home/article/view/311