[1]
E. E. Avcı and Özlem Altındağ, “Evaluation the Relationship between Body Mass Index and Kinesiology Band Application to Acute Grip Strength on Healthy Men: Sağlıklı Erkeklerde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi”, Eur J Ther, vol. 24, no. 1, pp. 5–11, Apr. 2023.