Avcı, E. E. and Altındağ, Özlem (2023) “Evaluation the Relationship between Body Mass Index and Kinesiology Band Application to Acute Grip Strength on Healthy Men: Sağlıklı Erkeklerde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi”, European Journal of Therapeutics, 24(1), pp. 5–11. doi: 10.5152/eurjther.2017.156.