Avcı, Ender Ersin, and Özlem Altındağ. 2023. “Evaluation the Relationship Between Body Mass Index and Kinesiology Band Application to Acute Grip Strength on Healthy Men: Sağlıklı Erkeklerde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının Vücut Kitle İndeksi Ile İlişkisinin Değerlendirilmesi”. European Journal of Therapeutics 24 (1):5-11. https://doi.org/10.5152/eurjther.2017.156.