Avcı, E. E., & Altındağ, Özlem. (2023). Evaluation the Relationship between Body Mass Index and Kinesiology Band Application to Acute Grip Strength on Healthy Men: Sağlıklı Erkeklerde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. European Journal of Therapeutics, 24(1), 5–11. https://doi.org/10.5152/eurjther.2017.156