(1)
Avcı, E. E.; Altındağ, Özlem. Evaluation the Relationship Between Body Mass Index and Kinesiology Band Application to Acute Grip Strength on Healthy Men: Sağlıklı Erkeklerde Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının Vücut Kitle İndeksi Ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Eur J Ther 2023, 24, 5-11.